Laat je kind soepeler bewegen met kinderoefentherapie

Niet ieder kind ontwikkelt zich in hetzelfde tempo. Soms blijft de ontwikkeling achter op een bepaald punt. Dit hoeft niet meteen zorgelijk te zijn, maar als een kind bepaalde vaardigheden moeilijk aanleert kan kinderoefentherapie wellicht uitkomst bieden. Heeft uw kind moeite met zijn fijne motoriek of kan hij niet meekomen bij de gymlessen? Lukt het maar niet om te leren fietsen of heeft uw kind een onleesbaar handschrift? Dan kan kinderoefentherapie in veel gevallen uitkomst bieden met een bij het kind, de leeftijd en de leefomgeving van het kind passende therapie, zowel op school als in de praktijk.

Help je kind zich makkelijker te bewegen

Niet alle kinderen zijn even soepel in het bewegen. Soms helpt het om uw kind op een bepaalde sport te doen, maar als ook dat niet lukt levert het alleen maar frustraties op. Met behulp van een kinderoefentherapeut kan dan worden gekeken welke oefeningen nodig of nuttig zijn om de motoriek van uw kind te verbeteren. De therapie kan, als daar aanleiding voor is, ook op school worden gegeven. Kan uw kind bijvoorbeeld niet goed schrijven en heeft het daardoor een onleesbaar handschrift? Dan kan therapie helpen de schrijfhand te ontspannen en daardoor het handschrift te verbeteren. Hier heeft uw kind uiteraard de rest van zijn leven profijt van, ondanks alle voordelen van het digitale tijdperk blijft een goed handschrift erg belangrijk.

Wat kan de kinderoefentherapie voor mijn kind betekenen?

Wanneer je kind een probleem heeft waarbij kinderoefentherapie kan helpen, dan kunt u zelf contact met ons opnemen om een afspraak te maken. Doorverwijzing door de huisarts of een specialist kan ook, maar is niet noodzakelijk. De kosten van de consulten worden vergoed uit de basis zorgverzekering. Er zijn voor u als ouders dus geen kosten aan verbonden. Wilt u weten of kinderoefentherapie voor uw kind ook de oplossing is, neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie. Klik op de button Contact op de website voor de gegevens.

facebooktwitterlinkedinfacebooktwitterlinkedin